Friday, June 08, 2012

Mga libreng sopwer na madalas kong ginagamit

Ito ang listahan ng mga libreng sopwer na kailangan meron ako sa aking computer.
 1. TeXmaker
 2. JabRef
 3. Scribus
 4. PortableApps
 5. VLC Media Player
 6. GIMP
 7. Freepascal/Lazarus
 8. Notepad++
 9. Scilab
 10. PDFCreator
 11. Create Synchronicity
 12. Audacity
 13. PDFSAM
 14. Briss
 15. BeCyPDFMetaEdit
 16. Mp3tag
 17. Plus iba pa na hindi ko na babanggitin dito ;)

Link

No comments: