Wednesday, May 25, 2011

Dati pala ay American time ang gamit ng Pilipinas

Unang nalaman at nakuha ko ito mula sa isang German mathematician dito sa Netherlands:
the (Spanish) government of the Philippines switched from American to Asian date in 1844 (or 1845). And in fact, the American date had only been in use where the Spanish DID govern. In 'rebellious' places like most (all?) of Mindanao the Asian date had already been in use before.
Marami pa talagang aspeto ng kasaysayan ng aking bansa ang hindi ko alam. Absent siguro ako nung tinuro ito.

Link

No comments: