Monday, February 25, 2013

Mayroon nga bang sinaunang kontinente na nakalibing sa Indian Ocean?

Sa isang bagong pag-aaral, may mga indikasyon na hindi malayong may isang maliit na kontinente na nagdudugtong sa Madagascar at India. Tinawag ito ng mga mananaliksik na Mauritia, kapangalan sa pulo-pulong bansa na Mauritius kung saan nanggaling ang mga buhangin na kanilang pinag-aralan.

Bagama't ang mga buhangin sa mga dalampasigan ng Mauritius ay kasingtagal lang ng isang pagputok ng bulkan mga siyam na milyong taon ang nakaraan, ito ay naglalaman ng mga materyal na mas matanda pa.

Sabi ni Propesor Trond Torsvik, ng University of Oslo, Norway: "We found zircons that we extracted from the beach sands, and these are something you typically find in a continental crust. They are very old in age." ("May nakita kaming mga zircons sa mga buhangin doon, at ang mga ito ay karaniwang makikita sa ibabaw ng mga kontinente. Napakatanda na ng mga ito.")

Ang edad ng mga zircon ay nasa 1,970 hanggang 600 milyong taon, at ang grupo ni Torsvik ay nagpalagay na ito ay mga tira-tira ng isang sinaunang lupain at dinala ng pagputok ng isang bulkan sa ibabaw ng pulo.

Para mabuo ang imbestigasyon sa mga natira sa nawalang rehiyon na ito, kailangang ipagpatuloy pa ang pananaliksik.

Paliwanag ni Prop. Torsvik: "We need seismic data which can image the structure... this would be the ultimate proof. Or you can drill deep, but that would cost a lot of money." ("Kailangan namin ng mga seismic data para mabuo ang imahe ng strukturang ito... magiging panghuling pruweba na ito. Or pwede mo ring gumawa ng malalim na paghuhukay, ngunit mangangailangan iyan ng napakalaking pera.")

Basahin ang buong balita (sa English).

Reference:
[1] Torsvik et al (2013), A Precambrian microcontinent in the Indian Ocean, Nature Geoscience doi:10.1038/ngeo1736 (basahin ang abstract)

Link

No comments: