Saturday, February 23, 2013

Limang araw sa Copenhagen at karatig pook

Matagal ko na itong gustong isulat ngunit tulad ng iba pang mga sulatin ay hindi magawa-gawa. Kaya heto at ipopost ko na lang ang mga huling group photos. Lahat ng mga kasama ko sa pasyal na ito sa Copenhagen at iba pang karatig-pook ay mga Olandes. Marami akong natutunan tungkol sa kultura ng mga Olandes at sa marami pang mga bagay na nakita ko sa pasyal na ito.

Link

No comments: