Monday, April 25, 2011

Dinner

Hindi ako nagsisi sa aking desisyon na sumama sa dinner kasama ang dalawang bisitang siyentista: Fred Turek at Steven Shea. Pito kami sa mesa tapos naging walong tao dahil humabol si Serge Daan sa bandang panghimagas na. Masarap ang pagkain... at libre.

Sumama lang naman ako kasi gusto ko din marinig ang dalawang kilalang bisita sa isang impormal na setting. Sa makalawa kasi ay magbibigay sila ng pananalita tungkol sa pinakabagong pananaliksik na nagawa nila na may kaugnayan sa nutrition, metabolism, and the brain. Masaya ang kwentuhan lalo na ang mas seryosong diskusyon sa bandang huli tungkol sa aming ginagawang research. May mga bago akong nalaman at naisip na gawin tungkol sa aking partikular na gawain.

Yan lang siguro bilang pagmarka sa gabi kung kelan naiputan ako ng dalawang beses (likod at harap) ng kalapati. Sa loob na kami nagdessert matapos ang insidenteng iyon.

Hindi ako nagsisi kasi swerte daw ang maiputan ng ibon. Hahaha!

Link

No comments: