Saturday, March 22, 2003

HinihintayHinihintay
Bong Ramilo

Hinihintay ang pagtatapos ng isa pang araw ng paggawa
Nagmamadali sa pag-uwi dala ang gamot ng panganay
Iduduyan niya hanggang mahimbing
Tuwing pag-ubo ay hahaplusin
Ihehele niya at magigising
Nagtataka di-gumagaling

Hinihintay umigsi ang pila ng nag-aabang sa ospital
Nagmamadali sa pag-uwi, walang pambayad kaya't itinaboy
Iduduyan niya hanggang mahimbing
Tuwing pag-ubo ay hahaplusin
Ihehele niya pag magigising
Nagtataka di-gumagaling

Hinihintay dumaan ang oras, nag-aalala sa naiwang anak
Nagmamadali sa pag-uwi kahit di pa tapos ang paggawa
Maduduyan pa ba hanggang mahimbing?
Mahahaplos pa ba niya tuwing uubuhin?
Mahehele pa ba pag nagigising?
Nagtataka ka ba?

Hinihintay masaid ang luha, ang panganay ayaw ng umubo.

Link

No comments: