Tuesday, July 08, 2008

Lecture sa isang political science class sa UP-Manila tungkol sa krisis sa langis at enerhiya

Nakakatuwa naman mabasa yung blog ng isang mag-aaral na nakaupo dun sa aking lecture tungkol sa Oil and Energy Crisis. Ang lecture na iyon ay siya ding posisyon ng AGHAM tungkol sa nabanggit na isyu. Mahaba ang blog at mapapansing detalyado ang notes na ginawa nya. Sana marami pang mag-aaral ang kasingsipag niyang magsulat at magblog tungkol sa mga makabuluhang bagay sa ating lipunan.

Link

No comments: