Saturday, August 21, 2004

Pabango Ng 'Yong Mata


Pabango Ng 'Yong Mata
Orange and Lemons

'Wag ka nang manangis irog
Sayang lamang ang luha mo
May paggagamitan ka nyan
Ako'y malapit nang mamatay
At saka mo na diligin
Ang libingan ko
Ng pabango ng 'yong mga mata

Luha, kusa na lang dumadaloy
Sa mga pagkakataon
Nagpapaalalang tayo's tao lamang

Pagsisisi, lagi na lang sa huli
Sa mga pagkakataong
Nakakalimot pagkat tayo'y tao lamang

Pilitin mang tumindig
Upang ika'y mahagkan man lang ng mahigpit
Kusang napapahandusay sa aking malupit na papag
Nabibilang ko ang sikat ng araw
Parang kay bilis na ng ikot ng mundo
Marahil ito na ang huling awit at hapdi
Na ipadarama ko sayo

'Wag ka nang manangis irog
Sayang lamang ang luha mo
May paggagamitan ka nyan
Ako'y malapit nang mamatay
At saka mo na diligin
Ang libingan ko
Ng pabango ng 'yong mga mata

Link

No comments: